Formål

Modum Kunstforening er en frivillig forening hvis formål er å skape interesse og forståelse for kunst og kunsthåndverk.
 
Kunstforeningens oppgaver:
  1. Arrangere salgsutstillinger av profesjonelle kunstneres og kunsthåndverkeres arbeider, og aktiviteter knyttet til disse utstillingene.
  2. Bygge opp og forvalte egen kunstsamling.  Kjøpe inn kunst, låne/leie ut egen kunstsamling.  Holde årlig utlodning og trekning blant medlemmene, av 2 kunstverk fra egen samling, hvorav ett trekkes kun blant årsmøtedeltakerne, dersom økonomien tillater det.
  3. Formidle kunst og kunsthåndverk til barn og ungdom.